Odszkodowania powypadkowe i komunikacyjne

Jeżeli w wyniku zdarzenia, które nastąpiło nie z winy poszkodowanego, jego zdrowie lub dobytek doznały uszczerbku, należy mu się odszkodowanie powypadkowe. Nie obejmuje ono wyłącznie naprawienia straty materialnej oraz majątkowej, ale i osobowej. Oznacza to, iż przykładowo podczas kolizji komunikacyjnej, sprawca jest zobowiązany nie tylko do naprawy samochodu, ale i udzielenia świadczenia należnego za doznaną krzywdę, w postaci zadośćuczynienia. W zależności od sytuacji, istnieje również możliwość uzyskania renty ze względu na zwiększone potrzeby.Odszkodowania powypadkowe często nie są uznawane przez ubezpieczycieli, bądź są przyznawane zbyt niskie świadczenia, które nie pokrywają w pełni odniesionych krzywd. Dlatego Kancelaria Adwokacka Adwokata Wioletty Szewczak, znajdująca się w Warszawie, zajmuje się dochodzeniem tego rodzaju roszczeń. Uwzględniane są między innymi takie kwestie, jak:

  • pełne odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe – mogą się o nie ubiegać kierowcy, pasażerowie, rowerzyści, a także piesi, którzy w wyniku zdarzenia odnieśli uszczerbek o charakterze materialnym lub majątkowym. Osoba może dochodzić roszczeń finansowych, obejmujących między innymi naprawę pojazdu, wymianę uszkodzonego mienia, czy też utratę osoby bliskiej,


  • zadośćuczynienia – dotyczą one krzywd osobowych, takich jak ból fizyczny lub cierpienie psychiczne. W ramach zadośćuczynienia mogą być przyznawane również renty zwykłe lub uzupełniające.

Istotnym czynnikiem są świadczenia związane z sytuacją materialną poszkodowanego po zdarzeniu. Nie mają tu znaczenia wyłącznie takie kwestie, jak rehabilitacja, koszty leczenia, czy też opieka nad chorym, ale i zdolność do wykonywania zawodu. Jeżeli w wyniku wypadku, kolizji komunikacyjnej oraz odniesionych obrażeń, osoba nie jest w stanie powrócić do pracy, sprawca może być zobowiązany do opłacenia przygotowania jej do nowego zawodu. Może on również po prostu wypłacić kwotę równą utraconym zarobkom w okresie niezbędnym do ukończenia rekonwalescencji.

Kancelaria działa na obrszarze Warszawy i okolic - proszę przejść do zakładki "obszar działąnia" aby poznać teren, jaki obejmuje swoją działalnością.

mapa dojazdu do Kancelarii Adwokackiej Wioletty Szewczak w Warszawie

ul. Marszałkowska 140 lok. 102
00-061 Warszawa

Tel. (+48) 666 289 389

E-mail:kancelariaszewczak@gmail.com