Odszkodowania

Do siedziby naszej Kancelarii zgłaszają się Klienci, którzy na skutek nieprzewidzianych losowych wydarzeń stali się ofiarami wypadków czy katastrof. Często mimo, że są oni poszkodowani nie mogą uzyskać od ubezpieczyciela należnego im świadczenia bądź zadośćuczynienia. Dlatego jedną z podstawowych usług świadczonych przez adwokata są sprawy ubezpieczeniowe oraz odszkodowania.

Odszkodowania powypadkowe

Pierwszym krokiem podczas pomocy naszym Klientom jest doradztwo oparte na kompleksowym zbadaniu sprawy. Kancelaria adwokacka zajmie się wypadkami komunikacyjnymi, które zdarzają się na polskich drogach wyjątkowo często. Nasze usługi polegają na dochodzeniu roszczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia. Mogą zgłaszać się do nas nie tylko pasażerowie, ale także kierowcy, którzy nie byli sprawcami, rowerzyści czy motocykliści, którzy brali udział w zdarzeniu. Jeżeli wypadek komunikacyjny miał skutek śmiertelny o odszkodowanie mogą ubiegać się najbliżsi zmarłego.

Odszkodowania po wypadku w pracy

Jako Kancelaria odszkodowawcza pomagamy także w uzyskaniu świadczenia należnego w razie wypadku w pracy. Za tego rodzaju incydent przepisy prawa uznają zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało co najmniej uraz (lub śmierć) i nastąpiło w związku z pracą. Pomagamy Klientom dowieść przed sądem lub ubezpieczycielem, że powyższe warunki zostały w ich przypadku spełnione. Doradzamy też w wyborze najbardziej optymalnej formy świadczenia, które należy się pracownikowi w danej sytuacji. Kancelaria adwokacka może ubiegać się dla Klienta między innymi o jednorazowe świadczenie po zdarzeniu zaistniałym podczas pracy, rentę z tytułu niedołężności czy rentę szkoleniową.

W naszej Kancelarii w Warszawie adwokat zajmie się nie tylko uzyskaniem świadczeń za szkody majątkowe, a le również zadośćuczynienia za szkody osobowe, czyli świadczenia należnego za doznaną krzywdę, które ma na celu zwrócenie kosztów wynikłych ze skutków zdarzenia – leczenia, rehabilitacji czy pogorszenia się sytuacji finansowej ofiary. Może przyjść ono postać zarówno jednorazowej wypłaty pieniężnej, jak i renty.

Kancelaria działa na obrszarze Warszawy i okolic - proszę przejść do zakładki "obszar działąnia" aby poznać teren, jaki obejmuje swoją działalnością.

mapa dojazdu do Kancelarii Adwokackiej Wioletty Szewczak w Warszawie

ul. Marszałkowska 140 lok. 102
00-061 Warszawa

Tel. (+48) 666 289 389

E-mail:kancelariaszewczak@gmail.com