Oferta

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletty Szewczak oferuje:

Dla firm „PAKIETY OCHRONNE”

czytaj więcej …

Kancelaria pomaga również w następujących sprawach:

SPRAWY UBEZPIECZENIOWE, w których najczęściej świadczone jest doradztwo:

 • uzyskiwanie odszkodowań za szkody komunikacyjne, różne zdarzenia i wypadki losowe,
 • uzyskiwanie zadośćuczynienia za krzywdę w związku z różnymi wypadkami i zdarzeniami losowymi,

czytaj więcej …

SPRAWY KARNE, w których najczęściej świadczona jest pomoc sprawcom i ofiarom w przypadku:

 • prowadzenia pojazdu i roweru pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • posiadania i obrotu narkotykami,
 • kradzieży i kradzieży z włamaniem,
 • rozboju,
 • oszustwa (wyłudzenia),
 • zniszczenia mienia,
 • pobicia,
 • wypadku drogowego,
 • podrabiania dokumentów,
 • gróźb karalnych,
 • znęcania,
 • alimentów,
 • przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych,
 • działania na szkodę spółki,
 • ucieczki przed wierzycielami.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletty Szewczak oferuje także pomoc z zakresu PRAWA CYWILNEGO I RODZINNEGO polegającą na doradztwie i sporządzania pism procesowych w sprawach o:

 • rozwód,
 • alimenty,
 • ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich,
 • o kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie ojcostwa,
 • odzyskanie wierzytelności.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletty Szewczak zajmuje się także wieloma innymi sprawami, nie wymienionymi w powyższym katalogu.
We wszystkich sprawach Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletty Szewczak może sporządzić pisma procesowe i udzielać porad prawnych.