Prawo karne

Dokonując czynów zabronionych przepisami prawa, podlega się odpowiedzialności karnej przewidzianej w Kodeksie Karnym oraz w ustawach. Adwokat Wioletta Szewczak zajmie się reprezentacją Klientów podejrzanych oraz oskarżonych, a także doradztwem w zakresie tego rodzaju czynów (przestępstw) oraz istniejących procedur.

Adwokat Wioletta Szewczak obsługuje sprawy karne dotyczące między innymi:

  • zniesławienia i pomówienia,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu,
  • poświadczenia nieprawdy,
  • kradzieży, również z włamaniem,
  • oszustw kredytowych,
  • wyłudzeń,
  • błędów medycznych,
  • przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu i innych używek.

Świadczone usługi

Adwokat Wioletta Szewczak udziela porad dotyczących odpowiedzialności za czyn przestępny, środków, które mogą zostać zastosowane przez organa procesowe, a także w jaki sposób może zostać przeprowadzona obrona – w ten sposób zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości wraz z Klientem, które mogłyby zaszkodzić sprawie.

Do usług świadczonych przez adwokata służy również reprezentacja Klienta w postępowaniu przygotowawczym (prowadzonym przez policję i prokuratora) oraz sądowym – przed sądami wszystkich instancji. Istotne jest zadbanie o interesy Klienta, na każdym etapie sprawy – dokonywane jest to zarówno podczas obrony, jak i poprzez bieżące informowanie o jego prawach oraz sposobach zabezpieczenia jego interesów.