Odszkodowania powypadkowe i komunikacyjne

Jeżeli w wyniku zdarzenia, które nastąpiło nie z winy poszkodowanego, jego zdrowie lub dobytek doznały uszczerbku, należy mu się odszkodowanie powypadkowe oraz zadośćuczynienie za krzywdę. Obejmuje ono naprawienie straty materialnej i osobowej. Oznacza to, iż przykładowo podczas kolizji komunikacyjnej, sprawca jest zobowiązany nie tylko do naprawy samochodu, ale i udzielenia świadczenia należnego za doznaną krzywdę, w postaci zadośćuczynienia. W zależności od sytuacji, istnieje również możliwość uzyskania renty ze względu na zwiększone potrzeby poszkodowanego.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Wioletty Szewczak, znajdująca się w Warszawie, zajmuje się dochodzeniem tego rodzaju roszczeń. Uwzględniane są między innymi takie kwestie, jak:

  • pełne odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe – mogą się o nie ubiegać kierowcy, pasażerowie, rowerzyści, a także piesi, którzy w wyniku zdarzenia odnieśli uszczerbek o charakterze materialnym . Poszkodowany może dochodzić roszczeń finansowych, obejmujących między innymi naprawę pojazdu, wymianę uszkodzonego mienia, jak i koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu potrzebnego do funkcjonowania po wypadku, zwrotu kosztów opieki osób trzecich. Poszkodowanym często również przysługuje renta w związku ze zwiększonymi potrzebami.
  • zadośćuczynienia – dotyczą one krzywd osobowych, takich jak ból fizyczny lub cierpienie psychiczne. W ramach zadośćuczynienia mogą być przyznawane również renty zwykłe lub uzupełniające.

Istotnym czynnikiem są świadczenia związane z sytuacją materialną poszkodowanego po zdarzeniu. Mają tu znaczenie takie kwestie, jak rehabilitacja, koszty leczenia, czy też opieka nad chorym i zdolność do wykonywania zawodu. Jeżeli w wyniku wypadku, kolizji komunikacyjnej oraz odniesionych obrażeń, osoba nie jest w stanie powrócić do pracy, sprawca może być zobowiązany do opłacenia przygotowania jej do nowego zawodu. Może on również po prostu wypłacić kwotę równą utraconym zarobkom w okresie niezbędnym do ukończenia rekonwalescencji.