Odszkodowania

Do siedziby naszej Kancelarii zgłaszają się Klienci, którzy na skutek nieprzewidzianych losowych wydarzeń stali się ofiarami wypadków czy katastrof. Często mimo, że są oni poszkodowani nie mogą uzyskać od ubezpieczyciela należnego im świadczenia, dlatego jedną z podstawowych usług świadczonych przez adwokata są sprawy związane z  uzyskaniem należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Odszkodowania powypadkowe

Pierwszym krokiem podczas pomocy naszym Klientom jest doradztwo oparte na kompleksowym zbadaniu sprawy. Kancelaria adwokacka zajmie się wypadkami komunikacyjnymi, które zdarzają się na polskich drogach wyjątkowo często. Nasze usługi polegają na dochodzeniu roszczeń od ubezpieczyciela z polisy AC i OC. Mogą zgłaszać się do nas nie tylko pasażerowie, ale także kierowcy, którzy nie byli sprawcami, rowerzyści czy motocykliści, którzy brali udział w zdarzeniu. Jeżeli wypadek komunikacyjny miał skutek śmiertelny o odszkodowanie mogą ubiegać się najbliżsi zmarłego.

W naszej Kancelarii w Warszawie adwokat zajmie się nie tylko uzyskaniem odszkodowań,  które ma na celu zwrócenie kosztów wynikłych ze skutków zdarzenia – leczenia, rehabilitacji czy pogorszenia się sytuacji finansowej poszkodowanego, ale również uzyskaniem zadośćuczynienia za szkody osobowe, czyli świadczenia należnego za doznaną krzywdę.

W przypadku napraw powypadkowych, częstym przypadkiem jest zaniżanie kosztów naprawy przez ubezpieczycieli. Nasza kancelaria zweryfikuje kosztorysy naprawcze sporządzone przez ubezpieczycieli i doradzi najbardziej korzystne rozwiązanie.